• CHUYÊN MỤC: Tuyên truyền
 • Từ Đề cương về văn hóa Việt Nam nhìn nhận về vai trò của cán bộ văn hóa trong bối cảnh mới
 • "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc". Công tác lãnh đạo và quản lý văn hóa không chỉ đòi hỏi có phẩm chất chính trị mà còn phải có trình độ chuyên môn, am hiểu đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, có tầm nhìn sâu rộng, có khả năng vận động và thuyết phục các tầng lớp nhân dân tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển văn hóa.
 • >>> Chi tiết
 • Lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII
 • Lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII khai mạc vào lúc 19 giờ 30 phút, ngày 12/3/2023 tại Quảng trường 7 - 5, thành phố Điện Biên Phủ; Chương trình diễu hành văn hóa đường phố bắt đầu từ 19 giờ 45 phút, ngày 11/3/2023.
 • >>> Chi tiết
 • Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023)
 • Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành công văn số 93-HD/BTGTW ngày 1/2/2023 về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023). TCTG giới thiệu toàn văn Hướng dẫn.
 • >>> Chi tiết
 • Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên
 • Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 91-HD/BTGTW ngày 18/1/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023).
 • >>> Chi tiết
 • Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris
 • Kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973 - 27/1/2023), Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu tập trung tuyên truyền theo chủ đề 'Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam - Mốc son thắng lợi trên mặt trận ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh'.
 • >>> Chi tiết
 • THÔNG CÁO BÁO CHÍ Lễ đón nhận Bằng ghi danh của UNESCO "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái" vào Danh sách Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội thành Tuyên năm 2022
 • Năm 2022, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ đón nhận Bằng ghi danh của UNESCO "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái" vào danh sách Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên nam 2022, sự kiện diễn ra chính thức từ ngày 03/9-04/9//2022 tại Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; các hoạt động hưởng ứng trong khuôn khổ Lễ đón nhận và Lễ hội diễn ra từ ngày 16/8 đến hết ngày 10/9/2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
 • >>> Chi tiết
 • CHUYÊN MỤC