• Cơ cấu tổ chức
 • Thời gian đăng tin: 6/1/2016 8:14:07 AM
 • Cơ cấu tổ chức hội
 • SƠ ĐỒ LÃNH ĐẠO VÀ CÁC BAN HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH ĐIỆN BIÊN

      

  STT

  Họ và tên

  Chức danh

  Số điện thoại - email

  1

  Lò Thị Luyến

  Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

  02153.827.106

  0915.965.060

   

  2

  Hà Thị Tươi

   

  Phó chủ tịch

  02153.827.030

  0945.043.455

  hathituoidbd@gmail.com 

  3

  Mào Thị Bạn

  Phó chủ tịch

  02152.210.564

  0168.624.3528

  maothiban66@gmail.com 

  4

  Quàng Thị Ánh Hồng

  Chánh Văn phòng

  02153.836.262

  0976.564.360

  anhhongml@gmail.com

  5

  Lương Thị Hồng Nhung

  Truởng Ban Tuyên giáo

  02153.382.8481

  0943.251.809

  hnhungpndb@gmail.com

  6

  Nông Thị Thịnh

  Truởng ban Gia đình xã Hội

  02153.824.403

  0917.336.134

  thinhpndb@gmail.com 

  7

  Nguyễn Thị Lan Hương

  Truởng ban tổ chức

  02153.828.483

  0914.336.484

  lanhuongpndb@gmail.com  • CHUYÊN MỤC