• HỘI LHPN TỈNH VỚI HOẠT ĐỘNG ỦY THÁC THỰC HIỆN TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH NĂM 2017
 • Thời gian đăng: 2/7/2018 2:23:36 PM
 • Sáng ngày 05/2/2018, Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Điện Biên và 4 tổ chức Hội đoàn thể tỉnh đã phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Dự Hội nghị có đông đủ lãnh đạo Hội LHPN, Hội ND, Hội CCB, Đoàn thanh niên CSHCM cấp tỉnh, huyện, Ban giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh, lãnh đạo các phòng giao dịch cùng lãnh đạo, chuyên viên các phòng ban thuộc Ngân hàng CSXH tỉnh và 4 Hội đoàn thể cấp tỉnh.

  t-ng-k-t-y-th-c-n-m-2017.jpeg

             Đ/c Vừ Đào My - PCT Hội LHPN tỉnh trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động ủy thác năm 2017

  Kết quả hoạt động uỷ thác năm 2017 của Hội LHPN các cấp, cụ thể như sau:

       - Số tổ TK & VV do Hội LHPN quản lý: 551 tổ/2.232 tổ với 19.614 thành viên.

       -  Dư nợ: 632, 316 tỷ đồng chiếm 25,82% tổng dư nợ ủy thác.

       -  Nợ quá hạn: 1,38 tỷ đồng, chiếm 0,22% tổng dư nợ.

       -  Dư tiết kiệm: 6,07 tỷ đồng chiếm 26,6% tổng số dư tiền gửi.

       -  Tỷ lệ tổ viên gửi tiết kiệm đạt 96,6% tổng số thành viên .

       -  Xếp loại tổ: Tốt: 486/551 đạt 88%, Khá: 52/551 đạt 9%

       - Công tác kiểm tra, giám sát: các cấp Hội đã kiểm tra 82 lượt tổ TK & VV, 4.095 lượt hộ vay vốn.

  Tuy đạt được kết quả trên song bên cạnh đó các cấp Hội cũng còn một số tồn tại, hạn chế đó là:

      -  Còn 13 tổ TK & VV xếp loại trung bình và yếu.

      -  Còn 24 tổ có dư nợ quá hạn > 2%

      -  Vẫn còn tình trạng thành viên vay vốn rời khỏi địa bàn dẫn đến nợ quá hạn, lãi tồn.Trình độ năng lực quản lý vốn vay của một số ít tổ trưởng tổ TK và VV còn hạn chế, chưa tổ chức sinh hoạt tổ định kỳ theo quy ước hoạt động, công tác nắm tình hình địa bàn còn chưa sâu sát.Việc lưu giữ, ghi chép hồ sơ, sổ sách của một số tổ trưởng TK&VV chưa khoa học, chưa đầy đủ.

          Để hoạt động ủy thác năm 2018 đạt được kết quả cao hơn, các cấp Hội LHPN trong toàn tỉnh cần  tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

       Phối hợp với Ngân hàng CSXH và các Hội đoàn thể tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội cơ sở và Ban quản lý tổ. Duy trì chất lượng các tổ xếp loại khá, tốt, quan tâm củng cố các tổ xếp loại trung bình và yếu kém.

        - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hướng dẫn Tổ TK&VV thực hiện tốt công tác bình xét cho vay đảm bảo công khai, dân chủ đúng đối tượng thụ hưởng, đủ điều kiện vay vốn nắm bắt những vướng mắc phát sinh nhằm chấn chỉnh kịp thời những sai sót, tồn tại.

         - Tăng cường nắm tình hình tại cơ sở. Kịp thời thông báo tình hình thành viên vay vốn có ý định rời khỏi địa bàn để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

         - Đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, dạy nghề nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, XĐGN bền vững. Quan tâm đầu tư nguồn lực, tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo, mô hình phụ nữ phát triển kinh tế giỏi.  

         - Phối hợp giao ban định kỳ giữa Hội Phụ nữ và Ngân hàng Chính sách xã hội. Làm tốt công tác báo cáo phản ánh tình hình hoạt động chương trình.                        - Hàng năm, tiến hành sơ kết đánh giá hoạt động dịch vụ ủy thác. Tăng cường công tác tuyên truyền các điển hình tập thể, cá nhân thực hiện tốt chương trình ủy thác NHCSXH và điển hình phụ nữ nghèo vượt khó vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

         Để động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động ủy thác tín dụng chính sách năm 2017, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã ra quyết định khen thưởng cho 10 tập thể, 10 cá nhân là những điển hình tiêu biểu được lựa chọn từ tỉnh đến cơ sở đáp ứng được các tiêu chí: Chỉ tiêu dư nợ cao; Chỉ tiêu chất lượng tín dụng: Nợ quá hạn thấp (tỷ lệ NQH < 0,2%); Chỉ tiêu thu lãi: lãi tồn thấp; Tỷ lệ thành viên gửi tiết kiệm cao; Số dư tiền gửi tiết kiệm cao; Tỷ lệ Tổ TK&VV xếp loại tốt và khá cao; Hoàn thành kế hoạch kiểm tra, chất lượng công tác kiểm tra; Chấp hành chế độ báo cáo, chất lượng báo cáo./.

                                                                                  Ban GĐXH

   

 • Cùng chuyên mục:
  Tiếp nhận 400 triệu đồng thực hiện dự án “Thúc đẩy tài chính toàn diện vì phụ nữ dân tộc thiểu số”
  Hiệu quả từ mô hình phụ nữ “Tự học chữ, học tiếng phổ thông từ người thân, cộng đồng” tại Bản Nậm Ngám B xã Pu Nhi huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên
  Hội LHPN thành phố phối hợp với cơ sở Hội tổ chức ra quân vệ sinh đường phố, bản.
  Hội LHPN thị xã Mường Lay tổ chức truyền thông kiến thức Dân số - KHHGĐ và chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên
  Các tin khác:
  Đoàn công tác Ban VSTBPN tỉnh Điện Biên, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sang thăm, học tập và trao đổi kinh nghiệm với ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay, Luông Pha Bang, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
  Hội Phụ nữ và Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” và “Nâng bước em tới trường” tại huyện Mường Nhé
  Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Điện Biên thực hiện Quyết định 938/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  Điện Biên: Chi 6 tỷ 370 triệu đồng thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”
  Hội LHPN tỉnh Hải Dương thăm và tặng quà 2 xã Phu Luông, Mường Lói huyện Điện Biên thực hiện chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương
  Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
 • CHUYÊN MỤC