• HỘI LHPN TỈNH VỚI HOẠT ĐỘNG ỦY THÁC THỰC HIỆN TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH NĂM 2017
 • Thời gian đăng: 2/7/2018 2:23:36 PM
 • Sáng ngày 05/2/2018, Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Điện Biên và 4 tổ chức Hội đoàn thể tỉnh đã phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Dự Hội nghị có đông đủ lãnh đạo Hội LHPN, Hội ND, Hội CCB, Đoàn thanh niên CSHCM cấp tỉnh, huyện, Ban giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh, lãnh đạo các phòng giao dịch cùng lãnh đạo, chuyên viên các phòng ban thuộc Ngân hàng CSXH tỉnh và 4 Hội đoàn thể cấp tỉnh.

  t-ng-k-t-y-th-c-n-m-2017.jpeg

             Đ/c Vừ Đào My - PCT Hội LHPN tỉnh trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động ủy thác năm 2017

  Kết quả hoạt động uỷ thác năm 2017 của Hội LHPN các cấp, cụ thể như sau:

       - Số tổ TK & VV do Hội LHPN quản lý: 551 tổ/2.232 tổ với 19.614 thành viên.

       -  Dư nợ: 632, 316 tỷ đồng chiếm 25,82% tổng dư nợ ủy thác.

       -  Nợ quá hạn: 1,38 tỷ đồng, chiếm 0,22% tổng dư nợ.

       -  Dư tiết kiệm: 6,07 tỷ đồng chiếm 26,6% tổng số dư tiền gửi.

       -  Tỷ lệ tổ viên gửi tiết kiệm đạt 96,6% tổng số thành viên .

       -  Xếp loại tổ: Tốt: 486/551 đạt 88%, Khá: 52/551 đạt 9%

       - Công tác kiểm tra, giám sát: các cấp Hội đã kiểm tra 82 lượt tổ TK & VV, 4.095 lượt hộ vay vốn.

  Tuy đạt được kết quả trên song bên cạnh đó các cấp Hội cũng còn một số tồn tại, hạn chế đó là:

      -  Còn 13 tổ TK & VV xếp loại trung bình và yếu.

      -  Còn 24 tổ có dư nợ quá hạn > 2%

      -  Vẫn còn tình trạng thành viên vay vốn rời khỏi địa bàn dẫn đến nợ quá hạn, lãi tồn.Trình độ năng lực quản lý vốn vay của một số ít tổ trưởng tổ TK và VV còn hạn chế, chưa tổ chức sinh hoạt tổ định kỳ theo quy ước hoạt động, công tác nắm tình hình địa bàn còn chưa sâu sát.Việc lưu giữ, ghi chép hồ sơ, sổ sách của một số tổ trưởng TK&VV chưa khoa học, chưa đầy đủ.

          Để hoạt động ủy thác năm 2018 đạt được kết quả cao hơn, các cấp Hội LHPN trong toàn tỉnh cần  tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

       Phối hợp với Ngân hàng CSXH và các Hội đoàn thể tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội cơ sở và Ban quản lý tổ. Duy trì chất lượng các tổ xếp loại khá, tốt, quan tâm củng cố các tổ xếp loại trung bình và yếu kém.

        - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hướng dẫn Tổ TK&VV thực hiện tốt công tác bình xét cho vay đảm bảo công khai, dân chủ đúng đối tượng thụ hưởng, đủ điều kiện vay vốn nắm bắt những vướng mắc phát sinh nhằm chấn chỉnh kịp thời những sai sót, tồn tại.

         - Tăng cường nắm tình hình tại cơ sở. Kịp thời thông báo tình hình thành viên vay vốn có ý định rời khỏi địa bàn để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

         - Đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, dạy nghề nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, XĐGN bền vững. Quan tâm đầu tư nguồn lực, tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo, mô hình phụ nữ phát triển kinh tế giỏi.  

         - Phối hợp giao ban định kỳ giữa Hội Phụ nữ và Ngân hàng Chính sách xã hội. Làm tốt công tác báo cáo phản ánh tình hình hoạt động chương trình.                        - Hàng năm, tiến hành sơ kết đánh giá hoạt động dịch vụ ủy thác. Tăng cường công tác tuyên truyền các điển hình tập thể, cá nhân thực hiện tốt chương trình ủy thác NHCSXH và điển hình phụ nữ nghèo vượt khó vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

         Để động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động ủy thác tín dụng chính sách năm 2017, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã ra quyết định khen thưởng cho 10 tập thể, 10 cá nhân là những điển hình tiêu biểu được lựa chọn từ tỉnh đến cơ sở đáp ứng được các tiêu chí: Chỉ tiêu dư nợ cao; Chỉ tiêu chất lượng tín dụng: Nợ quá hạn thấp (tỷ lệ NQH < 0,2%); Chỉ tiêu thu lãi: lãi tồn thấp; Tỷ lệ thành viên gửi tiết kiệm cao; Số dư tiền gửi tiết kiệm cao; Tỷ lệ Tổ TK&VV xếp loại tốt và khá cao; Hoàn thành kế hoạch kiểm tra, chất lượng công tác kiểm tra; Chấp hành chế độ báo cáo, chất lượng báo cáo./.

                                                                                  Ban GĐXH

   

 • Cùng chuyên mục:
  Hội LHPN huyện Điện Biên Đông phối hợp tổ chức trao nhà tình thương cho phụ nữ chủ hộ nghèo tại xã Pú Hồng
  Hội LHPN xã Phình Giàng tổng kết Hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
  Hội LHPN Điện Biên Đông tổ chức Hội thi “Phụ nữ Điện Biên Đông chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2018
  Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Điện Biên Đông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
  Các tin khác:
  TW Hội - Nhìn lại những sự kiện nổi bật của hoạt động Hội năm 2018
  ĐBP - Ðể phụ nữ nghèo biên giới vươn lên
  ĐBP - Chị Mùa Thị Khu giỏi việc hội đảm việc nhà
  ĐBP - Phụ nữ Tuần Giáo chung tay xây dựng nông thôn mới
  Hoạt động thăm hỏi chúc tết của Hội LHPN tỉnh Điện Biên nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
  Kết quả tổ chức Chương trình “Ngày Hội bánh chưng xanh cho người nghèo biên giới” nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
 • CHUYÊN MỤC