• Hãy chung tay đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết
 • Thời gian đăng: 2/10/2022 3:56:06 PM
 • Thời gian qua, tỷ lệ tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở nước ta đã giảm thiểu đáng kể, tuy nhiên, tình trạng này vẫn đang tồn tại ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, được coi là tập tục khó có thể xóa bỏ

 • Để góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho phụ nữ, trẻ em và nhóm yếu thế, trọng tâm là đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước thay đổi nhận thức, hành vi và hướng tới xóa bỏ tảo hôn, hôn nhân cận huyết, trong khuôn khổ của Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ, Bộ Tư pháp đã chủ trì xây dựng Bộ tài liệu phổ biến pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết (bao gồm 01 Truyện tranh và 01 Tờ gấp pháp luật). Bộ tài liệu này được gửi tới các trẻ em, các bậc cha mẹ, người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện cho các đối tượng được tiếp cận, nâng cao nhận thức, hiểu biết về tảo hôn, hôn nhân cận huyết, góp phần truyền tải, lan tỏa và thực hiện hiệu quả thông điệp “Hãy chung tay đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết”.

  Bộ Tư pháp trân trọng đăng tải Bộ tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết (tiếng Việt, tiếng Mông, tiếng Thái) tới các độc giả.

  Một số hình ảnh Bộ tài liệu:

  Tờ rơi Tảo hôn - cận huyết ( tiếng Việt):

  To-r-i-t-o-h-n-c-n-huy-t-ban-tieng-kinh-1.jpg

  To-r-i-t-o-h-n-c-n-huy-t-ban-tieng-kinh-2.jpg

  Tờ rơi Tảo hôn - cận huyết ( tiếng Thái):

  To-r-i-t-o-h-n-c-n-huy-t-ti-ng-th-i-1.jpg

  To-r-i-t-o-h-n-c-n-huy-t-ti-ng-th-i-2.jpg

  Tờ rơi Tảo hôn - cận huyết ( tiếng Mông):

  To-r-i-t-o-h-n-c-n-huy-t-ti-ng-m-ng-1.jpg

  To-r-i-t-o-h-n-c-n-huy-t-ti-ng-m-ng-2.jpg

  Tờ rơi Kết hôn sớm và những tác hại đối với trẻ em ( tiếng việt):

  Toroi_Dutuoikethon_tiengViet-1-1.jpg

  Toroi_Dutuoikethon_tiengViet-1-2.jpg

  Toroi_Dutuoikethon_tiengViet-1-3.jpg

  Toroi_Dutuoikethon_tiengViet-1-4.jpg

  Tờ rơi Kết hôn sớm và những tác hại đối với trẻ em ( tiếng thái):

  Toroi_Dutuoikethon_tiengThai-1-1.jpg

  Toroi_Dutuoikethon_tiengThai-1-2.jpg

  Toroi_Dutuoikethon_tiengThai-1-3.jpg

  Toroi_Dutuoikethon_tiengThai-1-4.jpg

  Tờ rơi Kết hôn sớm và những tác hại đối với trẻ em ( tiếng mông):

  Toroi_Dutuoikethon_tiengMong-1-1.jpg

  Toroi_Dutuoikethon_tiengMong-1-2.jpg

  Toroi_Dutuoikethon_tiengMong-1-3.jpg

  Toroi_Dutuoikethon_tiengMong-1-4.jpg

 • Nguồn: https://pbgdpl.moj.gov.vn/
 • Các tin khác:
  Từ Đề cương về văn hóa Việt Nam nhìn nhận về vai trò của cán bộ văn hóa trong bối cảnh mới
  Lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII
  Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức
  Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023)
  Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên
  Tài liệu tuyên truyền “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris
  Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III sẽ diễn ra từ ngày 01 – 03/10/2022 tại tỉnh Điện Biên
  Truyền thông phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục ở trẻ em
  THÔNG CÁO BÁO CHÍ Lễ đón nhận Bằng ghi danh của UNESCO "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái" vào Danh sách Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội thành Tuyên năm 2022
  1-10 of 60<  1  2  3  4  5  6  >
 • CHUYÊN MỤC