• Hội LHPN huyện Tủa Chùa tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ ở cơ sở năm 2018
 • Thời gian đăng: 10/19/2018 3:32:31 PM
 •       Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Hội LHPN huyện Tủa Chùa và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tủa Chùa. Trong thời gian 3 ngày, từ ngày 09-11/10/2018, tại Trung tâm BDCT huyện, Hội LHPN huyện đã phối hợp với Trung tâm BDCT huyện tổ chức Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Phụ nữ ở cơ sở cho 76 chị là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên BCH, Chi hội trưởng Phụ nữ thuộc 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện với các nội dung: Một số nội dung cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Hệ thống tổ chức Hội LHPN Việt Nam và nghiệp vụ công tác Hội Phụ nữ ở cơ sở; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác Phụ nữ trong tình hình mới…

 • Hội LHPN huyện Tủa Chùa
 • Cùng chuyên mục:
  Tuyên truyền về chủ trương thực hiện thí điểm dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp tại huyện Điện Biên
  Chi hội Nà Ngám 4 xã Nà Nhạn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới
  Hội LHPN xã Na Ư, huyện Điện Biên giúp đỡ hội viên gặp khó khăn
  Hội LHPN huyện Điện Biên tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ
  Chuỗi hoạt động kỷ niệm 20/10/2018 của các cấp Hội LHPN thành phố Điện Biên Phủ
  Hội viên phụ nữ làm kinh tế giỏi tại xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé
  Hội thi tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống mua bán người năm 2018 tại huyện Mường Nhé
  Hội LHPN xã Mường Pồn, huyện Điện Biên tổ chức Hội thi nấu ăn chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, 8 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
  Hội LHPN xã Hua Thanh tổ chức tọa đàm 20/10 và tặng quà cho Phụ nữ nghèo
  Gương Phụ nữ điển hình làm kinh tế giỏi tại xã Thanh Luông, huyện Điện Biên
  Các tin khác:
 • CHUYÊN MỤC