• Hội LHPN huyện phối hợp với Trung tâm chính trị huyện Nậm Pồ tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội năm 2020
 • Thời gian đăng: 7/29/2020 10:50:20 AM
 •     Ngày 14-18/7/2020, Hội LHPN huyện Nậm Pồ đã phối hợp với Trung tâm chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội năm 2020 cho 38 học viên là chi hội trưởng, chi hội phó, UV BCH Hội LHPN xã tại cụm xã Chà Cang.

 •       Lớp bồi dưỡng đã tập trung triển khai 5 chuyên đề: Chuyên đề 1:Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; chuyên đề 2: Hệ thống chính trị ở nước ta; chuyên đề 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; chuyên đề 4: Chức năng, nhiệm vụ; các phong trào thi đua, cuộc vận động của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022; chuyên đề 5: Một số phương pháp và kỹ năng cơ bản của cán bộ Hội phụ nữ cơ sở, sau chương trình bồi dưỡng, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức lý luận chính trị cơ bản, kỹ năng trong triển khai nhiệm vụ công tác Hội, phong trào phụ nữ và một số phương pháp kỹ năng vận động của một cán bộ Hội phụ nữ cơ sở./.

 • Hội LHPN huyện Nậm Pồ
 • Cùng chuyên mục:
  Hội LHPN thành phố Điện Biên Phủ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2020
  Hội LHPN tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thi “Chi hội trưởng phụ nữ giỏi” năm 2020
  Hội LHPN xã Thanh An, huyện Điện Biên phát động tổng vệ sinh thôn, bản
  Hội LHPN xã Thanh Luông. huyện Điện Biên với mô hình “Hàng cây hoa ban phụ nữ tự quản” góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới
  Đồng lòng giúp nhau vượt khó tại xã Na Ư, huyện Điện Biên
  Đoàn công tác của Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp tỉnh Điện Biên thăm và làm việc tại các huyện Quản Bạ, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
  Phụ nữ Điện Biên tích cực tham gia phòng, chống tác hại của ma túy
  Hội LHPN huyện phối hợp với Trung tâm chính trị huyện Nậm Pồ tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội năm 2020
  Hội LHPN huyện Nậm Pồ tổ chức “Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp” trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản địa phương năm 2020
  Các tin khác:
  Hội nghị Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Điện Biên lần thứ 10, khoá XI, Nhiệm kỳ 2016-2021
 • CHUYÊN MỤC