• Hội LHPN thành phố Điện Biên Phủ mở lớp tập huấn triển khai Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng và một số văn bản Luật
 • Thời gian đăng: 1/31/2018 3:53:21 PM
 • Bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực cho phụ nữ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đã đề ra.

 • Ngày 16/01/2018, Hội LHPN thành phố Điện Biên Phủ mở lớp tập huấn triển khai học tập, quán triệt Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng các văn bản luật cho hơn 200 cán bộ Hội cơ sở, Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN thành phố; Chi hội trưởng, Chi hội phó các cơ sở Hội xã, phường.

  Tại lớp tập huấn, các học viên được nghiên cứu, tiếp thu các nội dung: Nghị quyết số 18-NQ/TW “về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”; Luật Trẻ em năm 2016; Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2016.

  Qua lớp tập huấn,các học viên được học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng về mọi mặt, được giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, để từ đó từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đưa hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ thành phố ngày càng phát triển./. 

   

  Hội LHPN thành phố Điện Biên phủ

 • Cùng chuyên mục:
  Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thanh luông sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
  Hội LHPN xã Mường Lói làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”
  Hội LHPN xã Thanh Chăn tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biên giới
  HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ NÀ TẤU TRỒNG CÂY BAN
  LỄ KHỞI CÔNG “MÁI ẤM TÌNH THƯƠNG” CHO PHỤ NỮ NGHÈO
  Hội LHPN huyện Tuần Giáo tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và quán triệt Nghị quyết Trung ương Đảng khóa XII
  Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng
  CÁC CẤP HỘI LHPN TOÀN TỈNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 71 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 27/7/2018
  Các tin khác:
  Hội LHPN tỉnh Điện Biên và Đoàn 379 ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2018-2022
  HỘI LHPN THÀNH PHỐ VÀ CÁC CƠ SỞ HỘI TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 71 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 27/7/2018
 • CHUYÊN MỤC