• Hội LHPN thành phố Điện Biên Phủ mở lớp tập huấn triển khai Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng và một số văn bản Luật
 • Thời gian đăng: 1/31/2018 3:53:21 PM
 • Bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực cho phụ nữ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đã đề ra.

 • Ngày 16/01/2018, Hội LHPN thành phố Điện Biên Phủ mở lớp tập huấn triển khai học tập, quán triệt Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng các văn bản luật cho hơn 200 cán bộ Hội cơ sở, Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN thành phố; Chi hội trưởng, Chi hội phó các cơ sở Hội xã, phường.

  Tại lớp tập huấn, các học viên được nghiên cứu, tiếp thu các nội dung: Nghị quyết số 18-NQ/TW “về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”; Luật Trẻ em năm 2016; Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2016.

  Qua lớp tập huấn,các học viên được học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng về mọi mặt, được giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, để từ đó từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đưa hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ thành phố ngày càng phát triển./. 

   

  Hội LHPN thành phố Điện Biên phủ

 • Cùng chuyên mục:
  Hội LHPN huyện Điện Biên Đông phối hợp tổ chức trao nhà tình thương cho phụ nữ chủ hộ nghèo tại xã Pú Hồng
  Hội LHPN xã Phình Giàng tổng kết Hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
  Hội LHPN Điện Biên Đông tổ chức Hội thi “Phụ nữ Điện Biên Đông chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2018
  Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Điện Biên Đông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
  Các tin khác:
  TW Hội - Nhìn lại những sự kiện nổi bật của hoạt động Hội năm 2018
  ĐBP - Ðể phụ nữ nghèo biên giới vươn lên
  ĐBP - Chị Mùa Thị Khu giỏi việc hội đảm việc nhà
  ĐBP - Phụ nữ Tuần Giáo chung tay xây dựng nông thôn mới
  Hoạt động thăm hỏi chúc tết của Hội LHPN tỉnh Điện Biên nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
  Kết quả tổ chức Chương trình “Ngày Hội bánh chưng xanh cho người nghèo biên giới” nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
 • CHUYÊN MỤC