• Hội nghị hiệp thương lần thứ 2
 • Thời gian đăng: 3/18/2021 3:48:13 PM
 • Nguồn UB MTTQ tỉnh - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026

 • 09 giờ 30 phút ngày 17/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026. Dự Hội nghị có các đồng chí: Mùa A Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh; Lê Thành Đô - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Lò Văn Muôn - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh; Lò Văn Mừng - UVBTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; đại diện lãnh đạo các Tổ chức Thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số ngành liên quan.

  Đồng chí Giàng Trọng Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên trình bày báo cáo tình hình giới thiệu những người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV. Thông qua dự kiến danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh để hội nghị cho ý kiến.

  Hội nghị đã tiến hành thảo luận và biểu quyết nhất trí 100% với danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 95 người. Trong đó, dân tộc Kinh 41 người, chiếm 43,15%; dân tộc thiểu số 54 người, chiếm 55,78% (Dân tộc Mông 20 người, Thái 18 người, Dao 02 người, Hà Nhì 02 người, Khơ Mú 02 người, Lào 02 người, Mường 02 người, Nhắng 01 người, Tày 02 người, Kháng 02 người, Nùng 01 người); ngoài đảng 14 người, chiếm 14,73%; nữ 34 người, chiếm 35,79%; trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 39 người, chiếm 41,05%.

  Theo kế hoạch từ ngày 21/3 - 13/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cư tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026.

    Tác giả: Lưu Hoài Nam - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên

 • Lưu Hoài Nam
 • Cùng chuyên mục:
  Phụ nữ Ðiện Biên Ðông chung tay chống rác thải nhựa
  Nậm Pồ đề cao vai trò phụ nữ trong cơ quan hành chính
  Tin Đại hội điểm Hội LHPN huyện Tủa Chùa
  Tích cực chuẩn bị đại hội phụ nữ nhiệm kỳ 2021 - 2026
  Hội LHPN tỉnh Điện Biên ra quân trồng cây hoa ban
  Các tin khác:
  Tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
  Hội LHPN huyện Ðiện Biên Ðông Quan tâm hỗ trợ phụ nữ phát triển
  Nữ chủ tịch mặt trận gương mẫu, tận tụy với công việc
  Giúp phụ nữ Mường Nhé vươn lên
  Những nữ cán bộ Công an xuyên đêm cấp căn cước công dân
 • CHUYÊN MỤC