• Nậm Pồ đề cao vai trò phụ nữ trong cơ quan hành chính
 • Thời gian đăng: 3/29/2021 9:46:45 AM
 • Thời gian qua, huyện Nậm Pồ đã có nhiều chủ trương, chính sách tích cực trong công tác tạo nguồn, nâng cao năng lực, chất lượng cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đối tượng nữ. Nhờ đó, tỉ lệ cán bộ nữ được bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, tại các cơ quan quản lý Nhà nước và cơ quan dân cử các cấp tăng hơn so với nhiệm kỳ trước.

 • Theo thống kê của Ban Tổ chức Huyện ủy Nậm Pồ, số lượng nữ tham gia Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện khóa III (nhiệm kỳ 2020 - 2025) có 4 đồng chí (tăng 1 đồng chí so với nhiệm kỳ 2015 - 2020). Nữ tham gia Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, 1 đồng chí; Ban Thường vụ Ðảng ủy cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2 đồng chí. Nữ tham gia hội đồng nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 70 người, chiếm 18,77%, tăng 52 người (tăng 3,65% so với nhiệm kỳ 2013 - 2016)…

  Ðể đạt được kết quả trên, những năm qua, cấp ủy chính quyền các cấp huyện Nậm Pồ đã có nhiều chủ trương, chính sách tạo điều kiện và hỗ trợ đội ngũ cán bộ nữ phấn đấu, rèn luyện, nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ chuyên môn và thực tiễn công tác. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy các cấp đều quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ nữ; nhất là cán bộ nữ người dân tộc thiểu số trong quy hoạch. Từ năm 2015, đến nay huyện đã cử 77 cán bộ nữ đi học nâng cao trình độ chuyên môn (trong đó 29 nữ người dân tộc thiểu số); kết nạp 434 đảng viên là nữ (chiếm 37,80% tổng số đảng viên mới kết nạp). Nhờ đó, chất lượng đội ngũ cán bộ nữ từ huyện đến cơ sở được nâng lên, phần lớn cán bộ nữ chủ chốt đương chức và trong quy hoạch của các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, xã đã và đang được đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa các mặt. Nhiều cán bộ nữ được đào tạo trình độ sau đại học, cao cấp, cử nhân lý luận chính trị... Hiện cán bộ nữ giữ chức vụ trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể huyện có 12 đồng chí (trong đó, 5 trưởng phòng, 7 phó phòng) chiếm 23,08% trưởng, phó phòng.

  Pa Tần là một trong những xã thực hiện tốt việc tạo nguồn đào tạo và quy hoạch cán bộ nữ. Hiện nay, toàn xã có 5/20 cán bộ chuyên trách công chức cấp xã là nữ (gồm: Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội LHPN, Chủ tịch Hội Nông dân, nhân viên Tư pháp và Kế toán xã); 2/10 ủy viên ban chấp hành Ðảng bộ xã là nữ; 7/25 đại biểu HÐND xã (nhiệm kỳ 2016 - 2021) là nữ. Bà Vàng Thị Vân, Chủ tịch UBND xã Pa Tần - nữ chủ tịch UBND xã duy nhất của huyện chia sẻ: Với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị tôi luôn thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở, nêu gương người đứng đầu; cùng với cán bộ, nhân viên hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nghị quyết đã đề ra. Ðồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội về bình đẳng giới và bình đẳng giới trong công tác cán bộ nữ. Giao mục tiêu cụ thể cho người đứng đầu các tổ chức đoàn thể xã, có trách nhiệm phát hiện, đánh giá, giới thiệu nguồn cán bộ nữ để đưa vào quy hoạch; bảo đảm tỷ lệ nữ trong quy hoạch phải tương ứng với tỷ lệ nhân lực nữ và tỷ lệ đảng viên nữ trong cơ quan, đơn vị. Ưu tiên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cán bộ nữ trong quá trình phấn đấu… Bản thân tôi luôn phấn đấu học tập nâng cao trình độ, hoàn thành tốt trọng trách của người đứng đầu. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của phụ nữ trong công tác chính trị tại cơ sở.

  Ðánh giá về công tác cán bộ nữ trên địa bàn, ông Trần Ðình Nhuận, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Nậm Pồ cho biết: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ nữ trên địa bàn huyện vẫn còn gặp phải những khó khăn bất cập. Nguồn cán bộ nữ của địa phương hạn chế; nhu cầu được nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức (trong đó, có cán bộ nữ) ngày càng cao, nhưng kinh phí hạn hẹp; đa số cán bộ phải tự xin đi học và tự túc kinh phí; huyện đã tạo điều kiện về thời gian để cán bộ, công chức theo học, tuy nhiên chưa thể đánh giá được chất lượng sau khi đào tạo. Thời gian tới để nâng cao tỷ lệ nữ tham gia vị trí lãnh đạo trong các cơ quan Nhà nước và cơ quan dân cử. Huyện tiếp tục quan tâm sắp xếp, bố trí, điều chuyển cán bộ nữ trong nguồn quy hoạch vào các vị trí phù hợp để rèn luyện, thử thách, tạo uy tín qua thực tiễn công tác. Chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ nữ, nhất là cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số…

                                                                                                                                                                                                                                                                                Anh Nguyễn

   

 • Anh Nguyễn
 • Cùng chuyên mục:
  Phụ nữ Ðiện Biên Ðông chung tay chống rác thải nhựa
  Nậm Pồ đề cao vai trò phụ nữ trong cơ quan hành chính
  Tin Đại hội điểm Hội LHPN huyện Tủa Chùa
  Tích cực chuẩn bị đại hội phụ nữ nhiệm kỳ 2021 - 2026
  Hội LHPN tỉnh Điện Biên ra quân trồng cây hoa ban
  Các tin khác:
  Tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
  Hội LHPN huyện Ðiện Biên Ðông Quan tâm hỗ trợ phụ nữ phát triển
  Nữ chủ tịch mặt trận gương mẫu, tận tụy với công việc
  Giúp phụ nữ Mường Nhé vươn lên
  Những nữ cán bộ Công an xuyên đêm cấp căn cước công dân
 • CHUYÊN MỤC