Vòng bi công nghiệpVòng bi bạc đạn SKFGối đỡ vòng biMỡ chịu nhiệt SKFDây đai SKFPhớt chặn dầu SKFDụng cụ bảo trì SKFMáy gia nhiệt vòng bi SKFđại lý vòng bi skf tại hà nộicatalog vòng bi skfVòng bi mắt trâu SKFVòng bi côn SKFBạc đạn côn SKFVòng bi 688Vòng bi 6001Vòng bi 22216Vòng bi 22212Vòng bi 22320Vòng bi SKFvòng bi nskvòng bi ntnvòng bi koyovòng bi timkenvòng bi asahivòng bi nachiVòng bi 608Bạc đạn SKFVòng bi công nghiệpđại lý vòng bi skfVòng bi xe máyVòng bi giá rẻVòng bi bạc đạn SKFGối đỡ vòng biGối đỡ UCPGối đỡ UCFGối đỡ UCFLGối đỡ UCFCGối đỡ 2 nửa SKF Mỡ chịu nhiệt SKFDây đai SKFPhớt chặn dầu SKFDụng cụ bảo trì SKFMáy gia nhiệt vòng bi SKFVam cảo vòng bi bạc đạn đại lý vòng bi skfcatalog vòng bi skfVòng bi côn SKFBạc đạn 688vòng bi 6001 Vòng bi 22216Vòng bi 22212Vòng bi 22320 Vòng bi công nghiệpBạc đạn SKFGối đỡ vòng biMỡ chịu nhiệt SKFđại lý vòng bi skf tại hà nội Vòng bi công nghiệpBạc đạn SKFGối đỡ vòng biMỡ chịu nhiệt SKFĐại lý bạc đạn SKF Vòng bi trung quốc giá rẻBạc đạn trung quốc giá rẻvòng bi nskVòng bi NTNVòng bi koyoVòng bi TimkenVòng bi FAG Gối đỡ SKFVòng bi tang trống Siêu thị mạngCisco Catalyst 9200Cisco Catalyst 1000Cisco Catalyst 9300Module quang SFP+ 10GCisco business switchSwitch JuniperSwitch Juniper EX2300Switch Juniper EX3400Module quang SFP JuniperFoodie-ToursBảng tra cứu kích thước vòng bi
Siêu thị mạng Cisco Catalyst 9200 Cisco Catalyst 1000 Cisco Catalyst 9300 Module quang SFP+ 10G Cisco business switch Switch Juniper Switch Juniper EX2300 Switch Juniper EX3400 Module quang SFP Juniper
 • Thực hiện bình đẳng giới góp phần nâng cao vai trò của phụ nữ
 • Thời gian đăng: 4/27/2016 12:42:44 PM
 • Là tỉnh miền núi với tỷ lệ nữ chiếm gần 50% dân số, những năm qua, tỉnh tích cực triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của tỉnh nhằm phát huy quyền bình đẳng, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Nhờ đó, công tác bình đẳng giới đã có sự chuyển biến tích cực, phát huy quyền bình đẳng của phụ nữ trong mọi lĩnh vực.

 • Xác định bồi dưỡng, đào tạo để phụ nữ tham gia ngày càng nhiều vào các hoạt động xã hội, các cơ quan lãnh đạo và quản lý ở các cấp, đồng thời thực hiện “mục tiêu giải phóng phụ nữ hiện nay là thiết thực cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao vị trí xã hội của phụ nữ, thực hiện tốt nam nữ bình đẳng...” tỉnh đề ra những chính sách phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương như: Lồng ghép các vấn đề bình đẳng giới trong các văn bản, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chỉ đạo các ngành, các cấp ban hành các văn bản hướng dẫn về đào tạo cán bộ, quy hoạch cán bộ, dạy nghề cho lao động nữ nông thôn, giải quyết việc làm cho lao động nữ… Nhờ đó, không chỉ phát huy quyền bình đẳng mà vai trò, vị thế của phụ nữ ngày càng được nâng cao góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh. Nổi bật trong lĩnh vực chính trị, các cấp, các ngành đã lồng ghép chỉ tiêu tăng cường sự tham gia của nữ giới vào các vị trí quản lý, lãnh đạo nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới. Đồng thời, tỉnh cũng đang từng bước thực hiện quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo Kế hoạch 809 của UBND tỉnh, trong đó tập trung tạo nguồn và tăng tỷ lệ cán bộ nữ đương chức và kế cận được quy hoạch, được đi đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị và quản lý nhà nước. Hiện tại, tỉnh có 2 nữ lãnh đạo cấp tỉnh; 20 nữ lãnh đạo cấp sở, ban, ngành; 331 nữ lãnh đạo cấp phòng thuộc các sở, ban, ngành. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội chiếm 33,3%; đại biểu HĐND cấp tỉnh chiếm 23,4%, cấp huyện 23,5%...

  v
  Nhờ được tập huấn, tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình giúp chị em phụ nữ nâng cao nhận thức, phát huy quyền bình đẳng của mình.
  (Trong ảnh: Lớp tập huấn phòng chống bạo lực gia đình do Hội Phụ nữ tỉnh tổ chức cho hội viên phụ nữ xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.)

   

  Trong lĩnh vực kinh tế - lao động với tỷ lệ lao động nữ chiếm hơn 48%, phụ nữ tham gia vào hầu hết các ngành nghề, công việc; trong đó tập trung chủ yếu vào lĩnh vực nông – lâm nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, một số ít kinh doanh dịch vụ. Đặc biệt, nhiều chị em đã phấn đấu vươn lên, giữ nhiều cương vị chủ chốt trong hoạt động quản trị doanh nghiệp. Tỷ lệ phụ nữ được tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề được nâng lên. Năm 2014, toàn tỉnh đào tạo nghề cho 3.287 nữ lao động nông thôn (chiếm 42,5% tổng số lao động được đào tạo); 4.199 nữ lao động được tạo việc làm mới; tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp chiếm 17,6%. Ngoài ra, quyền của phụ nữ về kinh tế được nâng lên qua việc phụ nữ cùng đứng tên với nam giới trong giấy chứng nhận sở hữu đất đai, nhà ở và tài sản, cơ hội tiếp cận tín dụng của phụ nữ được cải thiện.

  Bên cạnh đó, chất lượng nguồn nhân lực nữ ngày càng được nâng cao, từng bước bảo đảm sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo. Tỷ lệ học sinh nữ có mặt đầu năm học của hệ mầm non đạt 47,9%, hệ phổ thông đạt 45,2%; phụ nữ dưới 40 tuổi cơ bản được xóa mù chữ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công chức viên chức nữ luôn được các sở, ngành, huyện, thị quan tâm góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức viên chức phù hợp với sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Tỷ lệ nữ thạc sỹ/tổng số thạc sỹ trong toàn tỉnh là 154/287 (chiếm 53,6%), tỷ lệ nữ tiến sỹ/tổng số tiến sỹ trong toàn tỉnh chiếm 75%.

  Đặc biệt, thực hiện Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình kết hợp với việc tích cực tuyên truyền ý nghĩa của Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11)… góp phần khẳng định vai trò của phụ nữ trong xây dựng cuộc sống gia đình. Phụ nữ góp phần quan trọng vào việc giải quyết hài hòa mối quan hệ gia đình và xã hội, đảm đang gánh vác cả việc nước lẫn việc nhà. Đáng chú ý là, chị em đã tập trung xây dựng gia đình theo chuẩn mực no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; xây dựng gia đình văn hóa, gia đình kiểu mẫu gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Mối quan hệ bình đẳng trong ứng xử vợ - chồng từng bước được xác lập, việc chia sẻ công việc gia đình giữa vợ và chồng tăng đáng kể, giảm dần gánh nặng của các công việc không tên cho người phụ nữ. Bên cạnh đó, việc chăm sóc sức khỏe, tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của phụ nữ được quan tâm, góp phần đảm bảo sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho người phụ nữ.

  Những kết quả trên đã khẳng định vai trò của phụ nữ trong việc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy còn gặp nhiều trở ngại, khó khăn như: Trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp còn thấp; điều kiện sống và làm việc chưa đảm bảo; tồn tại tâm lý tự ti; cơ hội có việc làm khó hơn nam giới… nhưng trong xu thế hiện nay, với sự quan tâm của Đảng, các cấp chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể đã và đang tạo điều kiện để người phụ nữ phát huy quyền bình đẳng cũng như thế mạnh, tiềm năng của mình để đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh.

 • Các tin khác:
  Nhận diện tiêu cực trong cán bộ, đảng viên
  Hội viên Phụ nữ Điện Biên đạt giải thưởng Vì cộng đồng trong Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021
  Nậm Pồ: Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội phụ nữ cơ sở năm 2021
  Việt Nam nêu 4 đề xuất lớn thúc đẩy sự tiến bộ phụ nữ
  Hội LHPN huyện Nậm Pồ thành lập các Câu lạc bộ “Chi hội phụ nữ phòng, chống dịch Covid-19” gắn với phát triển kinh tế
  Hội LHPN Việt Nam phát động Cuộc thi Livestream dành cho phụ nữ khởi nghiệp năm 2021
  Thích ứng với “trạng thái bình thường mới” trong phòng, chống dịch COVID-19
  Phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị MTTQ Việt Nam
  [Huyện Tủa Chùa]: Đại hội đại biểu Hội LHPN lần thứ XIX nhiệm kỳ 2021 - 2026
  Thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân ngày Tết Trung thu
  1-10 of 492<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • CHUYÊN MỤC