• Tích cực chuẩn bị đại hội phụ nữ nhiệm kỳ 2021 - 2026
 • Thời gian đăng: 3/18/2021 4:03:00 PM
 • ĐBP - Ðại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XII nhiệm kỳ 2021 - 2026 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của hội viên phụ nữ. Ðại hội không chỉ là dịp đánh giá tình hình, phong trào, hoạt động của hội phụ nữ các cấp mà còn xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Ðể đại hội đại biểu phụ nữ các cấp diễn ra trang trọng, an toàn, hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ và quy định, Hội LHPN tỉnh đã và đang triển khai các bước chuẩn bị cho đại hội.

 • Bà Ðỗ Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và của Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Ðại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XII nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngay từ những tháng cuối năm 2020, Hội LHPN tỉnh đã chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức đại hội. Trong đó nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, những việc cần tập trung thực hiện cũng như thời gian tổ chức đại hội. Theo đó, đại hội đại biểu cấp cơ sở sẽ bắt đầu từ quý I và hoàn thành trong quý II/2021; đại hội đại biểu cấp huyện bắt đầu từ quý II và hoàn thành trong quý III; đại hội đại biểu phụ nữ cấp tỉnh thực hiện trong quý IV/2021. Song song với đó, Hội tổ chức quán triệt Chỉ thị số 55 của Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Ðại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; tổ chức tập huấn công tác chuẩn bị đại hội cho lãnh đạo hội LHPN các huyện, thị, thành phố và các đơn vị trực thuộc về Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam; hướng dẫn công tác nhân sự đại hội, việc xây dựng chương trình đại hội và viết báo cáo kết quả đại hội các cấp; hướng dẫn chuẩn bị các văn kiện đại hội... Mặt khác, Hội cũng chỉ đạo hội LHPN các huyện, thị, thành phố chủ động lựa chọn một xã, phường, thị trấn trên địa bàn để tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhằm rút kinh nghiệm cho các đơn vị còn lại tổ chức tốt hơn. Ðến nay, 100% chi hội trên địa bàn đã tổ chức xong hội nghị tổng kết công tác hội trong nhiệm kỳ và bầu chi hội trưởng phụ nữ khóa mới. Một số huyện, thị đã lựa chọn được đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, như: Hội LHPN huyện Ðiện Biên Ðông lựa chọn xã Pú Nhi, Hội LHPN TX. Mường Lay chọn xã Lay Nưa, Hội LHPN huyện Mường Chà chọn xã Mường Mươn, Hội LHPN huyện Ðiện Biên chọn xã Sam Mứn... Riêng địa bàn TP. Ðiện Biên Phủ, Hội LHPN tỉnh sẽ phối hợp với Hội LHPN thành phố chỉ đạo và dự đại hội điểm tại phường Noong Bua.

  Với Ðại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XII nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội đã dự thảo được kế hoạch tổ chức đại hội. Ðể chuẩn bị chu đáo cho Ðại hội phụ nữ cấp tỉnh, vào trung tuần tháng 2 vừa qua, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã quyết định thành lập 4 tiểu ban: Văn kiện, nhân sự, tuyên truyền và hậu cần để phục vụ Ðại hội. Sau khi thành lập, các tiểu ban đã tích cực xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hiện Tiểu ban văn kiện đang tích cực xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành, dự thảo Nghị quyết Ðại hội lần thứ XII; Tiểu ban nhân sự đã xây dựng kế hoạch, triển khai các bước chuẩn bị nhân sự Ðại hội. Ðặc biệt, công tác tuyên truyền cũng được Hội LHPN tỉnh tăng cường đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng; qua mạng xã hội facebook, zalo; lồng ghép trong các buổi họp, sinh hoạt chi hội... Từ đó, nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào của cán bộ, hội viên phụ nữ về vị trí, vai trò của tổ chức Hội; thu hút sự quan tâm của các cấp, ngành và quần chúng nhân dân đối với công tác phụ nữ...

  Tích cực chuẩn bị cho đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN huyện Ðiện Biên Ðông đã chủ động ban hành kế hoạch, hướng dẫn các xã tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở. Ðể rút kinh nghiệm trong việc tổ chức, chỉ đạo đại hội, Hội LHPN huyện đã lựa chọn xã Pú Nhi là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở. Vào ngày 12/3 vừa qua, Hội LHPN xã Pú Nhi đã tổ chức thành công Ðại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ngay sau khi kết thúc đại hội điểm, Hội LHPN huyện đã tổ chức họp rút kinh nghiệm, đánh giá những việc làm được và những khuyết điểm, hạn chế trong quá trình diễn ra đại hội để các xã còn lại rút kinh nghiệm, tổ chức đại hội tốt hơn. Hiện Hội đang khẩn trương chuẩn bị các văn kiện đại hội, đề án nhân sự, đồng thời chỉ đạo các cơ sở Hội khắc phục mọi khó khăn, tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội của đơn vị mình đảm bảo tiến độ thời gian và đúng theo quy định.

                                                                                                              Ðức Linh

   

 • Đức Linh
 • Cùng chuyên mục:
  Phụ nữ Ðiện Biên Ðông chung tay chống rác thải nhựa
  Nậm Pồ đề cao vai trò phụ nữ trong cơ quan hành chính
  Tin Đại hội điểm Hội LHPN huyện Tủa Chùa
  Tích cực chuẩn bị đại hội phụ nữ nhiệm kỳ 2021 - 2026
  Hội LHPN tỉnh Điện Biên ra quân trồng cây hoa ban
  Các tin khác:
  Tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
  Hội LHPN huyện Ðiện Biên Ðông Quan tâm hỗ trợ phụ nữ phát triển
  Nữ chủ tịch mặt trận gương mẫu, tận tụy với công việc
  Giúp phụ nữ Mường Nhé vươn lên
  Những nữ cán bộ Công an xuyên đêm cấp căn cước công dân
 • CHUYÊN MỤC