• Truyền thông phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục ở trẻ em
 • Thời gian đăng: 9/27/2022 2:00:12 PM
 • 1. Truyền thông về kiến thức và kỹ năng phòng, chống bạo lực trẻ em trong gia đình dành cho trẻ em

  m2.jpg

  2. Truyền thông về kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em dành cho cha, mẹ và thành viên trong gia đình

  m3.jpg

  m4.jpg

 • http://tongdai111.vn/thu-vien
 • Các tin khác:
  VỀ QUY HOẠCH, XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
  Hãy chung tay đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết
  Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước năm 2022 và đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/02/1902-01/02/2022)
  Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022
  TĂNG MỨC PHẠT TIỀN ĐỐI VỚI MỘT SỐ LỖI KHI THAM GIA GIAO THÔNG BẰNG XE MÔ TÔ, XE MÁY
  Quy định và Hướng dẫn những điều đảng viên không được làm
  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”
  Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 'Biên cương Tổ quốc tôi'.
  Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.
  Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo
  31-40 of 59<  1  2  3  4  5  6  >
 • CHUYÊN MỤC