• DANH SÁCH
  1-10 of 264<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  977/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2020 của chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Điện Biên Tải file
  402/STP-PBGDPL V/v gửi đề cương phổ biến pháp luật quí II/2021 Tải file
  5518/ĐCT-CSVP Về việc thông báo về hoạt động tư vấn hỗ trợ của văn phòng OSSO Tải file
  ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU NGHỊ ĐỊNH SỐ 30/2020/NĐ-CP VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ Tải file
  ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT HÒA GIẢI , ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN Tải file
  ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT CƯ TRÚ NĂM 2020 Tải file
  380/STTTT-BCXB Về việc tuyên truyền, hưởng ứng giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” Lần thứ ba, năm 2020 - 2021 Tải file
  891/UBND-NC Về việc hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND" Tải file
  807/UBND-KGVX Về việc hưởng ứng giải báo chí toàn quốc lần thứ ba Tải file
  289/STP-PBGDPL về việc hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bấu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND" Tải file
 • CHUYÊN MỤC