• Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên Giáo (01/8/1930-01/8/2020)
  • Số ký hiệu:
  • 101-HD/BTGTU
  • Ngày ban hành:
  • Người ký:
  • Đơn vị ban hành:
  • Loại:
  • Tài liệu sinh hoạt Hội
  • Tải file
  • CHUYÊN MỤC