• Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025
 • Số ký hiệu:
 • 110-HD/BTGTU
 • Ngày ban hành:
 • Người ký:
 • Đơn vị ban hành:
 • Loại:
 • Tài liệu sinh hoạt Hội
 • Tải file
 • Văn bản khác
 • Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong các cấp Hội phụ nữ đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
 • Kế hoạch tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
 • Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
 • Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên Giáo (01/8/1930-01/8/2020)
 • Kế hoạch tổ chức ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc"
 • Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày cách mạng tháng tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020)
 • V/v gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh (15/7/1910 - 15/7/2020)
 • V/v tạm dừng tổ chức cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật phòng, chống tham nhũng
 • Hướng dẫn tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Giải báo chí về công tác xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng)
 • Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động thiết kế Áo dài Việt
 • 41-50 of 238<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • CHUYÊN MỤC