• Quyết định Ban hành Quy chế bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội LHPN các cấp, Phó chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở và Chi hội trưởng
  • Số ký hiệu:
  • 1157/QĐ-ĐCT
  • Ngày ban hành:
  • Người ký:
  • Đơn vị ban hành:
  • Loại:
  • Tải file
  • CHUYÊN MỤC