• Công văn về việc kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam, 134 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 và 66 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
  • Số ký hiệu:
  • 1194/UBND-KGVX
  • Ngày ban hành:
  • Người ký:
  • Đơn vị ban hành:
  • Loại:
  • Tài liệu sinh hoạt Hội
  • Tải file
  • CHUYÊN MỤC