• Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
  • Số ký hiệu:
  • 14/2020/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành:
  • Người ký:
  • Đơn vị ban hành:
  • Chính phủ
  • Loại:
  • Tài liệu sinh hoạt Hội
  • Tải file
  • CHUYÊN MỤC