• Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp phụ nữ về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
  • Số ký hiệu:
  • 189/KH-ĐCT
  • Ngày ban hành:
  • 02/2/2023
  • Người ký:
  • Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam
  • Đơn vị ban hành:
  • Trung ương Hội LHPN Việt Nam
  • Loại:
  • Kế hoạch
  • Tải file
  • Văn bản khác
  • Hướng dẫn thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023
  • Hướng dẫn tuyên truyền kết quả hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khoá XIII
  • Công văn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5/6, Ngày Đại dương Thế giới (8/6) năm 2023
  • Một số thông tin về chủ đề Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2023
  • HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN VỀ QUY HOẠCH TỔNG THỂ QUỐC GIA THỜI KỲ 2021- 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
  • Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc ( 11/6/1948-11/6/2023)
  • Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV
  • Chỉ thị của ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  • Sao y công văn số 5047-CV/BTCTW, ngày 10/5/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tuyên truyền xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII-năm 2023
  • Thông báo về cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên (Cấp nhật đến ngày 15/5/2023)
  • 1-10 of 544<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  • CHUYÊN MỤC