• Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp và MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ XII tiền tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024
  • Số ký hiệu:
  • 199/Kh-MTTQ-BTT
  • Ngày ban hành:
  • Người ký:
  • Đơn vị ban hành:
  • Loại:
  • Tải file
  • CHUYÊN MỤC