• V/v triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục tăng cương hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em
  • Số ký hiệu:
  • 2093/UBND-KGVX
  • Ngày ban hành:
  • Người ký:
  • Đơn vị ban hành:
  • Loại:
  • Tài liệu sinh hoạt Hội
  • Tải file
  • CHUYÊN MỤC