• Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết "Tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 - 28/6/2019), 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên (10/10/1949 - 10/10/2019) và 15 năm sau khi chia tách, thành lập tỉnh Điện Biên (01/01/2004 - 01/01/2019)"
  • Số ký hiệu:
  • 24-Kh/BTGTU
  • Ngày ban hành:
  • Người ký:
  • Đơn vị ban hành:
  • Loại:
  • Kế hoạch
  • Tải file
  • CHUYÊN MỤC