• KH tuyên truyền quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  • Số ký hiệu:
  • 2423/KH-UBND
  • Ngày ban hành:
  • Người ký:
  • Đơn vị ban hành:
  • Loại:
  • Kế hoạch
  • Tải file
  • CHUYÊN MỤC