• Hướng dẫn tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp trên địa bàn tỉnh, tiến tới Đại hội thể dục thể thao tỉnh Điện Biên lần thứ XI, năm 2022
  • Số ký hiệu:
  • 2537/HD-UBND
  • Ngày ban hành:
  • Người ký:
  • Đơn vị ban hành:
  • Loại:
  • Tài liệu sinh hoạt Hội
  • Tải file
  • CHUYÊN MỤC