• Công văn về việc tăng cường công tác tuyên truyền dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
  • Số ký hiệu:
  • 2792/UBND-NC
  • Ngày ban hành:
  • Người ký:
  • Đơn vị ban hành:
  • Loại:
  • Tài liệu sinh hoạt Hội
  • Tải file
  • CHUYÊN MỤC