• Kế hoạch triển khai Hiệp định Thương mại tự do giữa nước CHXHCN Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) của ngành Thông tin và truyền thông
  • Số ký hiệu:
  • 293/KH-STTTT
  • Ngày ban hành:
  • Người ký:
  • Nguyễn Hùng Cường
  • Đơn vị ban hành:
  • Loại:
  • Tải file
  • CHUYÊN MỤC