• Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
 • Số ký hiệu:
 • 31 HD/BTG
 • Ngày ban hành:
 • 11/16/2022
 • Người ký:
 • Phạm Minh Khuyến, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên
 • Đơn vị ban hành:
 • Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên
 • Loại:
 • Hướng dẫn
 • Tải file
 • CHUYÊN MỤC