• HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY KÝ HIỆP ĐỊNH PARIS VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH, LẬP LẠI HOÀ BÌNH Ở VIỆT NAM ( 27/01/1973 -27/01/2023)
 • Số ký hiệu:
 • 32 HD/BTG
 • Ngày ban hành:
 • 11/30/2022
 • Người ký:
 • Phạm Minh Khuyến, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên
 • Đơn vị ban hành:
 • Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên
 • Loại:
 • Hướng dẫn
 • Tải file
 • CHUYÊN MỤC