• Kế hoạch tổ chức Lễ hội hoa ban năm 2019
  • Số ký hiệu:
  • 3338/KH-UBND
  • Ngày ban hành:
  • Người ký:
  • Đ/c Mùa A Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh
  • Đơn vị ban hành:
  • Loại:
  • Kế hoạch
  • Tải file
  • CHUYÊN MỤC