• Thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020 "Pháp luật với mọi người"
 • Số ký hiệu:
 • 3819/TL-BTC
 • Ngày ban hành:
 • Người ký:
 • Đơn vị ban hành:
 • Loại:
 • Tài liệu sinh hoạt Hội
 • Tải file
 • Văn bản khác
 • V/v gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam
 • Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022-2027
 • Kế hoạch chỉ đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022-2027)
 • Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ,công chức, viên chức
 • Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ,công chức, viên chức
 • Tài liệu Hỏi - Đáp về Hướng dẫn số 143-HD/BTGTW ngày 29/7/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”
 • Nghị định Quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
 • Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá hoại doanh nghiệp, hợp tác xã
 • Kế hoạch triển khai thi hành Bộ Luật Lao động số 35/2019/QH14
 • V/v triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục tăng cương hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em
 • 31-40 of 238<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • CHUYÊN MỤC