• Công văn v/v triển khai thi hành Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại
 • Số ký hiệu:
 • 4098/UBND-NC
 • Ngày ban hành:
 • Người ký:
 • Đơn vị ban hành:
 • Loại:
 • Tài liệu sinh hoạt Hội
 • Tải file
 • Văn bản khác
 • Chỉ thị của Tỉnh ủy Điện Biên về lãnh đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026
 • Công văn v/v triển khai các nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025
 • Công văn v/v gửi đề cương tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
 • Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2020)
 • Hướng dẫn tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp trên địa bàn tỉnh, tiến tới Đại hội thể dục thể thao tỉnh Điện Biên lần thứ XI, năm 2022
 • Kế hoạch tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025
 • Kế hoạch tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025
 • V/v gửi tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam
 • Công văn v/v tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2010)
 • Hướng dẫn tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai"
 • 21-30 of 238<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • CHUYÊN MỤC