• Công văn về việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 09/9/2022 của Tỉnh uỷ Điện Biên
 • Số ký hiệu:
 • 441 CV/ĐUK
 • Ngày ban hành:
 • 09/30/2022
 • Người ký:
 • Đặng Xuân Vịnh, Phó Bí Thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên
 • Đơn vị ban hành:
 • Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên
 • Loại:
 • Công văn
 • Tải file
 • CHUYÊN MỤC