• Công văn v/v khảo sát chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, giai đoạn 2
 • Số ký hiệu:
 • 5144/ĐCT-DTTG
 • Ngày ban hành:
 • Người ký:
 • Đơn vị ban hành:
 • Loại:
 • Tài liệu sinh hoạt Hội
 • Tải file
 • Văn bản khác
 • Tài liệu Hỏi - Đáp về Hướng dẫn số 143-HD/BTGTW ngày 29/7/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”
 • Nghị định Quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
 • Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá hoại doanh nghiệp, hợp tác xã
 • Kế hoạch triển khai thi hành Bộ Luật Lao động số 35/2019/QH14
 • V/v triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục tăng cương hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em
 • Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong các cấp Hội phụ nữ đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
 • Kế hoạch tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
 • Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
 • Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên Giáo (01/8/1930-01/8/2020)
 • Kế hoạch tổ chức ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc"
 • 71-80 of 273<  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  >
 • CHUYÊN MỤC