• Hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023
  • Số ký hiệu:
  • 53-HD/BTGTU
  • Ngày ban hành:
  • Người ký:
  • Đ/c Đặng Hải Triều - Phó Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy
  • Đơn vị ban hành:
  • Loại:
  • Tải file
  • CHUYÊN MỤC