• Quyết định ban hành Quy định tiếp công dân của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Điện Biên
  • Số ký hiệu:
  • 55/QĐ-BTV
  • Ngày ban hành:
  • Người ký:
  • Chủ tịch - Lò Thị Luyến
  • Đơn vị ban hành:
  • Hội phụ nữ Điện Biên
  • Loại:
  • Tải file
  • CHUYÊN MỤC