• Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIV
  • Số ký hiệu:
  • 712-CV/BTGTU ngày 04/7/2018
  • Ngày ban hành:
  • Người ký:
  • Đ/c Phạm Văn Hưng - Phó Ban Thường trực
  • Đơn vị ban hành:
  • Loại:
  • Tài liệu sinh hoạt Hội
  • Tải file
  • CHUYÊN MỤC