• Về việc hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND"
  • Số ký hiệu:
  • 891/UBND-NC
  • Ngày ban hành:
  • Người ký:
  • Lò Văn Tiến
  • Đơn vị ban hành:
  • Loại:
  • Tài liệu sinh hoạt Hội
  • Tải file
  • CHUYÊN MỤC