• Quyết định 930 về phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020
  • Số ký hiệu:
  • 930/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành:
  • Người ký:
  • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
  • Đơn vị ban hành:
  • Chính phủ
  • Loại:
  • Tải file
  • CHUYÊN MỤC