• Công văn về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm "Ngày Công tác xã hội Việt Nam" năm 2023 trên địa bàn tỉnh
 • Số ký hiệu:
 • Công văn số 710/UBND-KGVX
 • Ngày ban hành:
 • Người ký:
 • Đơn vị ban hành:
 • Loại:
 • Tải file
 • Văn bản khác
 • Hướng dẫn thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023
 • Hướng dẫn tuyên truyền kết quả hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khoá XIII
 • Công văn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5/6, Ngày Đại dương Thế giới (8/6) năm 2023
 • Một số thông tin về chủ đề Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2023
 • HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN VỀ QUY HOẠCH TỔNG THỂ QUỐC GIA THỜI KỲ 2021- 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
 • Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc ( 11/6/1948-11/6/2023)
 • Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV
 • Chỉ thị của ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
 • Sao y công văn số 5047-CV/BTCTW, ngày 10/5/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tuyên truyền xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII-năm 2023
 • Thông báo về cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên (Cấp nhật đến ngày 15/5/2023)
 • 1-10 of 544<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • CHUYÊN MỤC