• Thông báo đường dây nóng để xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến Chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP
 • Số ký hiệu:
 • Công văn số 761/ĐBI-TH, NS&KSNB
 • Ngày ban hành:
 • Người ký:
 • Hà Văn Từ - Giám độc Ngân hàng nhà nước tỉnh Điện Biên
 • Đơn vị ban hành:
 • Loại:
 • Công văn
 • Tải file
 • Văn bản khác
 • Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
 • Công văn về việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 09/9/2022 của Tỉnh uỷ Điện Biên
 • Công văn về việc triển khai thực hiện các Kế hoạch số 08-KH/TW, Kế hoạch số 09-KH/TW, Kế hoạch số 10-KH/TW, ngày 23/8/2022 của Bộ Chính trị
 • HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY KÝ HIỆP ĐỊNH PARIS VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH, LẬP LẠI HOÀ BÌNH Ở VIỆT NAM ( 27/01/1973 -27/01/2023)
 • Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y
 • Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" giai đoạn 2021-2026
 • Quyết định Phê duyệt Đề án phát triển thêo thao thành tích cao tỉnh Điện Biên giai đoạn 2023-2030 và định hướng đến năm 2035
 • Danh mục mẫu kèm theo Hướng dẫn số 05-HD/BDVTU, ngày 26/10/2022 của Ban Dân vận Tỉnh uỷ
 • Hướng dẫn xây dựng và công nhận mô hình, điển hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2022-2025
 • Kế hoạch Triển khai chiến dịch tiêm Vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đợt 10, năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • 1-10 of 461<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • CHUYÊN MỤC