• Kế hoạch về cuộc thi Dân vận khéo
  • Số ký hiệu:
  • KH của Ban Dân vận TW
  • Ngày ban hành:
  • Người ký:
  • Thào Xuân Sùng - Phó Ban Thường trực
  • Đơn vị ban hành:
  • Loại:
  • Kế hoạch
  • Tải file
  • CHUYÊN MỤC