• Số ký hiệu:
  • KH của Ban Dân vận Tỉnh ủy về cuộc thi Dân vận khéo
  • Ngày ban hành:
  • Người ký:
  • Lò Xuân Nam - Phó Ban
  • Đơn vị ban hành:
  • Loại:
  • Kế hoạch
  • Tải file
  • CHUYÊN MỤC