• Kế hoạch tiêm chủng mở rộng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • Số ký hiệu:
 • Kế hoạch số 87/KH-UBND
 • Ngày ban hành:
 • Người ký:
 • Đơn vị ban hành:
 • Loại:
 • Tải file
 • Văn bản khác
 • Công văn về việc triển khai thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị
 • Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
 • Công văn về việc triển khai Quyết định số 729/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030
 • Công văn về việc gửi tài liệu tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
 • Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư
 • Về việc đôn đốc Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII, năm 2022
 • Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
 • Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
 • Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045
 • Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"
 • 91-100 of 504<  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  >
 • CHUYÊN MỤC