• Kế hoạch tiêm chủng mở rộng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • Số ký hiệu:
 • Kế hoạch số 87/KH-UBND
 • Ngày ban hành:
 • Người ký:
 • Đơn vị ban hành:
 • Loại:
 • Tải file
 • Văn bản khác
 • Công văn 384/CV/ĐUK ngày 05/7/2022 của Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW, số 20-NQ/TW , số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
 • Hướng dẫn Tuyên truyền về "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022"
 • Hướng dẫn tuyên truyền về "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022"
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ năm 2023 (Bản Chuẩn)
 • Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022
 • Công văn về việc tăng cường thực hiện các quy định về quản lý, hoạt động của Cổng/Trang thông tin điện tử tổng hợp
 • Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • Tài liệu Tuyên truyền và tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII
 • Tài liệu Sinh hoạt Hội viên về Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII
 • Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấm chiếm đất rừng trái pháp luật
 • 101-110 of 504<  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  >
 • CHUYÊN MỤC