• Kế hoạch tiêm chủng mở rộng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • Số ký hiệu:
 • Kế hoạch số 87/KH-UBND
 • Ngày ban hành:
 • Người ký:
 • Đơn vị ban hành:
 • Loại:
 • Tải file
 • Văn bản khác
 • (TU) Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023
 • Công văn về việc Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc Hội khóa XV
 • Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
 • Công văn về việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 09/9/2022 của Tỉnh uỷ Điện Biên
 • Công văn về việc triển khai thực hiện các Kế hoạch số 08-KH/TW, Kế hoạch số 09-KH/TW, Kế hoạch số 10-KH/TW, ngày 23/8/2022 của Bộ Chính trị
 • HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY KÝ HIỆP ĐỊNH PARIS VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH, LẬP LẠI HOÀ BÌNH Ở VIỆT NAM ( 27/01/1973 -27/01/2023)
 • Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y
 • Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" giai đoạn 2021-2026
 • Quyết định Phê duyệt Đề án phát triển thêo thao thành tích cao tỉnh Điện Biên giai đoạn 2023-2030 và định hướng đến năm 2035
 • 41-50 of 504<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • CHUYÊN MỤC