• Kế hoạch tiêm chủng mở rộng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • Số ký hiệu:
 • Kế hoạch số 87/KH-UBND
 • Ngày ban hành:
 • Người ký:
 • Đơn vị ban hành:
 • Loại:
 • Tải file
 • Văn bản khác
 • Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Thoả thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc
 • Kế hoạch tổ chức triển khai lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất Đai (sửa đổi) (lần 1)
 • Nội dung về việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất Đai (sửa đổi) (lần 1)
 • Kế hoạch thực Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tac kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030
 • Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 30/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Điện Biên về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2022- 2025; Kế hoạch số 51-KH/ĐUK ngày 11/7/2022 về thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 30/5/2022 của Tỉnh uỷ Điện Biên về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2022- 2025
 • Công văn về việc phổ biến, quán triệt, triển khai Quy định số 57-QĐ/TW ngày 08/2/2022 của Ban Bí thư
 • Công văn về việc phổ biến, quán triệt, thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị
 • Quy định số 57-QĐ/TW Quy định về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị của Ban chấp hành Trung ương
 • Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm của Ban chấp hành Trung ương
 • Công văn về việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị
 • 71-80 of 504<  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  >
 • CHUYÊN MỤC