• THỂ LỆ Hội thi tuyển chọn “Tuyên truyền viên giỏi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XI" Tỉnh Điện Biên
  • Số ký hiệu:
  • Số 01/TL-BTC
  • Ngày ban hành:
  • Người ký:
  • CHỦ TỊCH HỘI LHPN TỈNH Lò Thị Luyến
  • Đơn vị ban hành:
  • Hội phụ nữ Điện Biên
  • Loại:
  • Tải file
  • CHUYÊN MỤC