• KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi tuyển chọn tuyên truyền viên giỏi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XI
 • Số ký hiệu:
 • Số: 35 /KH-BTV
 • Ngày ban hành:
 • Người ký:
 • CHỦ TỊCH Lò Thị Luyến
 • Đơn vị ban hành:
 • Hội phụ nữ Điện Biên
 • Loại:
 • Kế hoạch
 • Tải file
 • CHUYÊN MỤC