• V/v thông báo số điện thoại đường dây nóng thuộc Công an thành phố Điện Biên Phủ
  • Số ký hiệu:
  • Số 807/CV-CATP
  • Ngày ban hành:
  • Người ký:
  • Đơn vị ban hành:
  • Loại:
  • Tải file
  • CHUYÊN MỤC